Final Değerlendirme Toplantısı – SINC (Social Inclusion) Project

Final Değerlendirme Toplantısı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesinin Final Değerlendirme Toplantısı 8 Haziran 2022 Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, YUVA Derneği’nden SINC Projesi Koordinatörü, SINC Projesi Sorumlusu, SINC Projesi İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, proje ortağı Support Group Network temsilcileri, Türkiye’den proje iştirakçisi Avcılar ve Şişli Belediyesi temsilcileri ve İsveç’ten proje iştirakçileri Trollhattan ve Mölndal Belesiyesi temsilcileri katıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ilk oturumunda, Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve SINC Projesi Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından farklı açılardan SINC Projesi değerlendirildi. Katılımcıların geribildirimleriyle, SINC Projesinin kişisel ve kurumsal olarak etkisi, sosyal katılıma ilişkin yapılan çalışmalara katkısı ve geliştirilebilecek yönleri masaya yatırıldı. Katılımcıların geribildirimleri ve ölçme değerlendirme sonuçları SINC Projesinin;

  • Katılımcıların vizyonlarını genişleterek yeni perspektifler kazanmalarına;
  • Sosyal katılıma yönelik projelerde yerel yönetim-STK işbirliğinin öneminin daha iyi anlaşılmasına;
  • Sosyal katılıma ilişkin AB müktesebatının daha iyi anlaşılmasına;
  • Yerel yönetimlerle, Sivil Toplum Kuruluşları arasında diyaloğun güçlenmesine ve ağların kurulmasına;
  • Proje ortağı kurumların sosyal katılıma ve proje yönetmeye ilişkin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Final Değerlendirme Toplantısının ikinci bölümü ise gelecek planlarına ayrıldı ve katılımcılar, projenin tamamlanmasının ardından hangi alanlarda, nasıl iş birliğinin sürdürülebileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantının sonunda Yuva Derneği ve Support Group Network arasında Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı. Toplantı, tüm ortak ve iştirakçilerin birbirlerine teşekkür etmesiyle tamamlandı.