İsveç Çalışma Ziyareti – SINC (Social Inclusion) Project

İsveç Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında yapılan çalışma ziyaretlerinin üçüncüsü, 30-31 Mart ve 01 Nisan 2022 tarihlerinde, İsveç’e gerçekleştirildi. Ziyarete, Yuva Derneği ve Support Group Network (SGN) temsilcilerinin yanı sıra İsveç’ten Mölndal and Trollhattan Belediyelerinin ve İstanbul’dan Şişli ve Avcılar Belediyelerinin temsilcileri katıldı. 

Çalışma ziyareti; Türkiye’den katılan STK’lara ve belediye temsilcilerine, İsveç’teki meslektaşlarının, göç gibi sosyal katılım ile ilgili zorluklara nasıl çözüm ürettiklerini yerinde gözlemleyerek öğrenme şansı vermeyi ve sosyal katılım ile ilgili bilgilerini arttırmayı amaçlıyordu. Ziyaretin katılımcıları, hem farklı hedef gruplarla çalışan Support Group Network personeli ve Trollhattan ve Mölndal Belediyelerinin temsilcileri ile tanışma hem de onlardan istihdam, sosyal güvenlik, eğitim ve sosyal uyumu geliştirici projeleri hakkında bilgi alma fırsatı elde ettiler. 

Trollhattan, Göteburg ve Mölndal’a ziyaretleri kapsayan İsveç Çalışma Ziyareti sırasında incelenen projelere aşağıda yer verilmiştir. 

Trollhattan Belediyesi Ziyareti

İsveç çalışma Ziyareti’nin ilk günü Trollhattan Belediyesi’nde Sürdürülebilirlik Stratejisti olan Katarina Nyman’ın belediyenin projeleri ile ilgili bir sunumu ile başladı. Sunumdan sonra, çalışma ziyareti takımı Support Group Network’ün Trollhattan’daki ofisini ziyaret etti.

Innovatum Bilim Merkezi

İsveç Çalışma Ziyareti’nin en ilham verici duraklarından biri Innovatum Bilim Merkezi idi. Kısmen Trollhattan Belediyesi tarafından finanse edilen merkez, etkileşimli istasyonlar, yaratıcı oyun alanları ve etkileyici deneylerle dolu 4400 metre karelik bir alana sahip. Çocuklar ve gençler arasında bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak amacıyla çeşitli belediyelerle işbirliği anlaşmaları olan Innovatum Bilim Merkezi, okul öncesinden liseye kadar farklı yaş gruplarına yönelik deşiğik eğitim paketleri sunuyor. Bilim Merkezi ziyareti, hem farklı belediyelerin ortak bir amaç için nasıl işbirliği yapabildiğini, hem de farklı kültürlerden gelen çocukların ayrımcılığın önünün alınması için nasıl birlikte öğrenip oynayabildiklerini göstermesi açılarından çok güzel bir örnek oldu. 

Kronan Kültür Evi

İsveç Çalışma Ziyareti’nin ilk gününün üçüncü durağı, içinde bir kütüphane, bir buluşma noktası ve kafe barındıran Kronan Kültür Evi idi. Evde ayrıca, okul öncesinden üçüncü sınıfa kadar olan çocuklar için Kronan İlkokulu ve aileleri işsiz olan çocuklar için okul sonrası etkinlikler de yapılmakta.  Kronan Kültür Merkezi müzik performansları, dersler, çocuklar için tiyatro gösterileri, yazar ziyaretleri, sergiler vb. birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Kronan Kafesi, Support Group Network (SGN) tarafından işletildiği için, Merkez aynı zamanda, belediye ile bir STK arasındaki işbirliğinin de güzel bir örneğidir. Kronan Kültür Evi ve SGN düzenli olarak, birlikte önerebilecekleri farklı etkinlikler ile ilgili işbirliği toplantıları yapmaktadırlar.

Vänersborg SGN Kültürlerarası Merkez

Kronan Kültür Evi ve Kafesi’nden sonra, çalışma ziyareti takımı bir sonraki duraklarına, Vänersborg ‘daki SGN Kültürlerarası Merkez’e geçti. Merkez, ayrımcılık ve ayrışmayı engellemek, farklı yaşlardan ve geçmişlerden gelen katılımcılar arasındaki sınırları kültür, sanat, ve toplumsal diyalog yoluyla ortadan kaldırmak ve kültürlerarası diyaloğu artırarak toplumdaki çoğulculuğu en iyi şekilde geliştirmek için kurulmuştur. İsveç toplumu, özellikle son yıllarda,  sığınma talep eden çok sayıda insan ve göçlerle farklı milliyetler, kültürler, zihniyetler ve düşüncelerle genişlemiştir. Vänersborg SGN Kültürlerarası Merkezi’nin etkinlikleri yoluyla, katılımcılar, İsveç dilinin pratiğini yapma, toplumla ilgili bilgiler kazanma, ağ oluşturma, sosyal olarak aktif olma, kapasitelerini geliştirme ve bazı durumlarda iş piyasalarına açılma olanakları bulabilmektedirler.

YesBox Evi

İsveç Çalışma Ziyaretinin ikinci günü Göteborg’da kurulan Yesbox Eviydi. Göteborg’un girişimcilik, inovasyon ve start-up yatırımlarından biri olan YesBox Evi, geleceğin girişimcilerinin, sürdürülebilir işletmelerinin ve topluluklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amavıyla kurulmuş bir merkez. YesBox hem bağımsız girişimlere hem de STK’lara projelerini gerçekleştirmeleri için ücretsiz olarak teknik imkanlar, ofisler ve toplantı odaları sağlamaktadır. 

Studiefrämjandet (Çalışma Promosyon) Sunumu

Studiefrämjandet, halk eğitimi etkinlikleri yürüten ve İsveç çapında binlerce kişiye destek veren tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Studiefrämjandet insanlara, geleceklerini şekillendirebilmeleri için gereken bilgi ve gücü sağlamayı amaçlamaktadır. Studiefrämjandet destekleri devlet ve belediyelerin kamu eğitimi için ayırdığı fonlardan sağlanmaktadır. Studiefrämjandet, tüm etkinliklerinde, çeşitliliği destekler, yabancılaşma ve ırkçılığı engellemeye çalışır. Herkesin Studiefrämjandet’te içtenlikle karşılandığını hissetmesini hedefler. Devlet, yerel yönetimler ve STK’lar ile iş birliği yaparak, dezavantajlı kişilerin eğitim yoluyla kendi ayakları üzerinde durmaları için güçlendirilmelerine dair ilham verici bir örnektir.

Pentecostal Kilisesi İkinci El Mağazası

İsveç Çalışma Ziyaretinin üçüncü günü Pentecostal Kilisesi İkinci El Mağazısını gezerek başladı. Pentecostal Kilisesi, İsveç’te ondokuzuncu yüzyıldaki popüler hareketlerin parçası olan serbest bir kilisedir. Ziyaret boyunca Mağaza yöneticisi Daniel Lundin ve süpervizör Frida Netsner, çalışma grubu katılımcılarını, gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgilendirdi. Mağazada rehber eşliğinde bir de tur yapıldı.

Mötesplats Åby (Åby Buluşma Noktası)

İsveç Çalışma Ziyaretinin son durağı Mötesplats Åby (Åby Buluşma Noktası) idi. Åby yerleşim bölgesinde bulunan Mötesplats Åby o bölgedeki gençlere, yaşlılara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikleri içeren sosyal bir merkezdir. Mölndal Belediyesi’nden Proje Lideri Michael Holmström Johansson ve SGN çalışanı Nigar İbrahim, Mölndal Belediyesi ve SGN arasında, yeni gelmiş göçmenlerin İsveç işgücü piyasasındaki şanslarını güçlendirmeyi hedefleyen işbirlikleri hakkında bilgi verdiler. Michael Holmström Johansson, göçmenlerin İsveççe öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Dil Kafesi’ndeki çalışmalarla ilgili de bir sunum yaptı. Mölndal Belediyesi Sosyal Saha Çalışması Elemanı Pontus de Salareff Månsson ise yeni gelen göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonu amacıyla yereldeki STK’larla gerçekleştirdikleri çalışmalar bilgi verdi.