ARBETA TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID – SINC (Social Inclusion) Project

ARBETA TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

“Fostering Social Inclusion in Multicultural Regions – SINC Cooperation for Social Inclusion Project” som stöds inom ramen för Civil Society Dialogue VI-programmet som genomförs av direktoratet för Europeiska unionens frågor i Republiken Turkiet med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen” Inom ramen för projektet ovan hölls panelen “Cooperation for a Better Future -Working Together For A Better Future” måndagen den 30 maj 2022. Totalt deltog 62 personer i onlinepanelen, inklusive partners från FIER-projektet, som utvecklats för flyktingar i Europa, från Turkiet och utomlands.

Panelen började med öppningstalet av Yılmaz Erdem Vardar, styrelseordförande för Yuva Association och projektkoordinator för samarbete för socialt deltagande. Efter Yılmaz Erdem Vardar, gav Support Group Network (SGN) SINC Project Offäcer Ziyad Tarek information om SGN:s arbete i Sverige för social integration av invandrare. Head of Labour Market Unit av Mölndal Commune Anders Nordberg Markhede en av deltagarna i SINC-projektet, den sista talaren på den första sessionen, informerade om de projekt som genomförts av Trolhattan och Mölndals kommuner för att underlätta för utsatta gruppers deltagande i samhället och arbetsmarknad.

I den andra sessionen av “Samarbete för en bättre framtidspanel” talade (kommissionären för avdelningen för deltagande i Stuttgart kommun) Commisioner for Integration Ayşe Özbabacan, om Stuttgarts kommuns arbete i samarbete med icke-statliga organisationer för socialt deltagande. Efter att ha tagit ordet efter Ayşe Özbabacan, gav Yuva Associations styrelseordförande och projektkoordinatorn för samarbete för socialt deltagande Yılmaz Erdem Vardar plats för goda exempel från Turkiet angående samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer. Panelen avslutades med att svara på deltagarnas frågor och få deras feedback.