Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği Paneli – SINC (Social Inclusion) Project

Online Panel: Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi  kapsamında 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü “Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği –Working Together For A Better Future” Paneli gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan panele, yurt içi ve yurt dışından, aralarında Avrupa’daki mülteciler için geliştiren FIER projesinden ortakların da olduğu toplam 62 kişi katıldı.

Panel, Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Yılmaz Erdem Vardar’ın ardından söz alan, Support Group Network (SGN) SINC Projesi Sorumlusu Ziyad Tarek, SGN’nin, göçmenlerin sosyal katılımına dair İsveç’te gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İlk oturumun son konuşmacısı SINC Projesi iştirakçilerinden Mölndal Belediyesi İş Piyasası Merkezi Yöneticisi Anders Nordberg Markhede ise Trolhattan ve Mölndal Belediyelerinin, dezavantajlı grupların topluma ve iş piyasasına katılımının kolaylaştırılmasına için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği Paneli”nin ikinci oturumunda Stuttgart Belediyesi Katılım Bölümü Komisyon Üyesi Ayşe Özbabacan, sosyal katılıma ilişkin Stuttgart Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Ayşe Özbabacan’ın ardından sözü alan Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar ise, konuşmasında, Türkiye’den yerel yönetim-sivil toplum örgütü işbirliğine ilişkin iyi uygulama örneklerine yer verdi. Panel, katılımcıların sorularının cevaplanması ve geribildirimlerinin alınmasıyla tamamlandı.