Projekt Kick-off Möte (Öppningsmöte) – SINC (Social Inclusion) Project

Projekt Kick-off Möte (Öppningsmöte)

Öppningsmötet för projektet Collaboration for Social Inclusion (SINC Project) hölls den 30 april 2021. Representanter för Civil Society Dialogue, Yuva Association, Support Group Network (SGN), Avcılar kommun, Hatay kommun samt Trollhättan och Mölndals kommuner från Sverige samlades vid mötet. Vid öppningsmötet delades målen för projektet, som pågår till juni 2022, och de åtgärder som ska vidtas för att nå målen som har planerats.