Saha Çalışma Ziyaretleri – Almanya EN – SINC (Social Inclusion) Project

Saha Çalışma Ziyaretleri – Almanya

SINC Projesi kapsamındaki saha ziyaretleri ile Stuttgard Belediyesi’nin sosyal uyum konusunda STK işbirlikleri ile gerçekleştirdiği çalışmaların incelenmesi, proje başarılarının ve etkisinin gözlemlenmesi; iyi örnek olabilecek projelerin tespit edilmesi ve bu projelerin diğer belediyelere uyarlanması konusunda çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır