SINC Online Panel EN – SINC (Social Inclusion) Project

SINC Online Panel

Düzenlenecek online planelle, projede kapsamında yer alan Türkiye ve Avrupa’daki yerel yönetimlerin, STK iş birlikleri ile hayata geçirdikleri sosyal içerme projelerinin iyi örneklerinin paylaşılması planlanmaktadır.

Proje süresince İsveç, Almanya ve Türkiye’ye 3 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyaretlerinin, Türkiye ve İsveç sivil toplum örgütlerine ve belediyelere, meslektaşlarının sosyal içerme müdahalelerindeki zorluklara nasıl çözüm bulduklarını yerinde görme ve öğrenme şansı vermesi hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma ziyaretlerinin, proje ortakları arasında kurulan diyaloğun geliştirilmesine, sürdürülmesine ve yeni organizasyonel ilişkilerin eklenmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilirliğe de katkı sunması beklenmektedir.