SINC Panel EN – SINC (Social Inclusion) Project

SINC Panel

Proje kapsamında düzenlenecek panelle, Türkiye’deki STK’ların AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı kapsamında çalışmalarını yürüten Avrupalı meslektaşlarının çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirdikleri sosyal içerme çalışmaları hakkında farkındalık yaratılması ve kurumların mevcut sosyal içermeye yönelik çalışmalarının etkisinin artırılması amaçlanmaktadır.