Studiebesök i Sverige – SINC (Social Inclusion) Project

Studiebesök i Sverige

Det tredje studiebesöket inom ramen för SINC Project hölls i Sverige den 30-31 mars och den 1 april 2022. Representanter för Yuva Association and Support Group Network (SGN), samt representanter för Mölndals och Trollhättans kommuner från Sverige, och kommunerna Şişli och Avcılar från Istanbul, deltog i detta besök.

Huvudsyftet med studiebesöket var att ge turkiska civilsamhällesorganisationer och kommuner chansen att se och lära sig på plats hur deras motsvarigheter i Sverige hittar lösningar på utmaningarna i sociala integrationsfrågor som migration. Deltagarna i Sverigestudiebesöket fick chansen att träffa personer från både Support Group Networks personal som arbetar med olika målgrupper och Trollhättan och Mölndals kommuner för att lära sig om deras projekt för att få tillgång till sysselsättning, socialvård, utbildning och social integration.

Detaljerna om de projekt som granskades under Sverigestudiebesöket i Trollhättan, Göteborg och Mölndal och bidragen från dessa besök till deltagarna i studiebesöket presenteras nedan.

Trollhättan kommunbesök

Den första dagen av Sverigestudiebesöket inleddes i Trollhattans kommun med en presentation av Katarina Nyman, Trollhattans kommuns hållbarhetsstrateg, om kommunens projekt. Efter presentationen besökte studiebesöksteamet Support Group Networks kontor i Trollhättan.

Innovatum Science Center

Ett av Sveriges studiebesöks mest inspirerande stopp var Innovatum Science Center. Centret, som delvis finansieras av Trollhättans kommun, har 4400 kvadratmeter fulla av interaktiva stationer, kreativa lekplatser och fascinerande experiment. Innovatum Science Center har samarbetsavtal med flera kommuner för att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och unga och erbjuder olika utbildningspaket till skolor för besök, från förskola till gymnasieskola (6-19 år). Centret var ett mycket bra exempel när det gäller både att visa hur olika kommuner kan samarbeta för ett gemensamt mål och även hur utsatta barn med olika bakgrund kan lära sig och leka tillsammans för att eliminera diskrimineringen.

Kronan Kulturhus 

Nästa stopp på första dagen av Sverigestudiebesöket var Kronan Kulturhus som innehåller bibliotek, mötesplats, café och fritidsgård för tonåringar. I huset finns även grundskolan Kronan från förskola till tredje klass och fritidshem för barn vars föräldrar inte har jobb. Kronan Kulturhus erbjuder musikföreställningar, föreläsningar, barnteaterföreställningar, författarbesök, utställningar med mera. Kronan’s Café är ett bra exempel på ett samarbete mellan en kommun och en NGO eftersom det drivs av Support Group Network. Kronans kulturhus och SGN har regelbundet samarbetsmöten om olika aktiviteter de kan erbjuda tillsammans i huset.

SGN Interkulturellt Centrum i Vänersborg

Efter Kronan Kulturhus flyttade studiebesöksteamet till nästa mål; SGN Interkulturellt Centrum i Vänersborg. Centret är skapat för att motverka diskriminering, segregation och visa den bästa effekten av pluralism i samhället genom att stärka den interkulturella dialogen för att smälta gränserna mellan deltagare från olika åldrar, situationer och bakgrunder genom kultur-, konst- och samhällsuppmärksamma sessioner, evenemang, etc. I det svenska samhället idag finns ett stort antal asylsökande och nyanlända plus de som redan är etablerade svenskar, vilket gör att det svenska samhället nu är bredare med olika nationaliteter, kulturer, mentaliteter och tankar. Genom aktiviteter på SGN Interkulturellt Centrum Vänersborg kommer deltagarna att kunna öva svenska språket, få information om samhället, nätverka, vara aktiva socialt, bygga upp sin kapacitet och i vissa fall kan det leda dem ut på arbetsmarknaden! 

YesBox House

Den andra dagen av studiebesöket ı Sverige startade med ett besök på YesBox House i Göteborg. YesBox House är Göteborgs Stads satsning på entreprenörskap, innovation och nystartade företag och en del av Entreprenörskapet Göteborg. Huset skapar förutsättningar för framtidens företagare och bidrar till hållbar näringslivs- och samhällsutveckling. Huset tillhandahåller gratis mötesrum med teknisk utrustning både för privatpersoner och CSOs som kan förverkliga sina projekt.

Studiefrämjandets Presentation

Studiefrämjandet är en ideell, partipolitiskt obunden och religiös utbildningsförening som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Studiefrämjandets stöd kommer från statens och kommunernas bidrag till folkbildningen. I hela Studiefrämjandets verksamhet främjar de mångfald och motverkar alienation och rasism. Alla ska känna att de är välkomna till Studiefrämjandet! Det var ett mycket inspirerande exempel på samarbete med statliga, lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att ge de missgynnade människorna möjlighet att bli självförsörjande genom utbildning.

Pingstkyrkans Second Hand Shop

Första stoppet för tredje dagen av Sverigestudiebesöket var Pingstkyrkans Second Hand Shop. Pingstkyrkan är en frikyrka och en del av folkrörelserna från 1800-talet i Sverige. Direktör Daniel Lundin och handledare Frida Netsner från second hand-butiken informerade studiebesöksdeltagarna om deras arbete och om samarbetet mellan frikyrkan som representant för CSO och Mölndals kommun kring praktik och subventionerade anställningar/jobb. Det blev även en guidad tur i butiken.

Mötesplats Åby 

Sista anhalten för Sverigestudiebesöket var Mötesplats Åby som ligger i bostadsområdet Åby. Mötesplats Åby är centrum med olika aktiviteter riktade till såväl ungdomar som äldre samt familjer. Michael Holmström Johansson (projektledare) från Mölndals kommun och Nigar Ibrahim från SGN informerade deltagarna i studiebesöket om samarbeten mellan Mölndals kommun och SGN riktade mot nyanlända invandrare för att stärka chansen på den svenska arbetsmarknaden. Michael Holmström Johansson informerade också om arbetet med det samhällsdrivna språkcaféet. På caféet kan invandrare komma och prata svenska med volontärer och på så sätt förbättra sina språkkunskaper. Pontus de Salareff Månsson (social fältarbetare på Mölndals kommun) gjorde en presentation om sitt arbete; att få nyanlända invandrare att bli en del av det sociala livet i Mölndal. Pontus informerar intresserade invandrare om vad det finns för olika samhällsorganisationer i kommunens olika stadsdelar och vilken verksamhet de bedriver. Han kan också gå med i föreningarna och på så sätt bli en brygga mellan den intresserade och föreningen.