Utbildningar För Medvetenhet om Migration – SINC (Social Inclusion) Project

Utbildningar För Medvetenhet om Migration

Migration Awareness Trainings(Utbildningar för medvetenhet om migration), som utvecklats av Yuva Association inom ramen för SINC-projektet, syftar till att få dig att tänka på de grundläggande begreppen om migration, att ge information om juridisk lagstiftning, flyktingars situation i Turkiet, nuvarande rättigheter och tjänster samt social sammanhållning. Den första av dessa utbildningar, som kommunerna efterfrågade för sina anställda, hölls den 12 augusti 2021 med en öppen utlysning. Följande utbildningar hölls med deltagande av anställda i Edremit kommun den 24 augusti 2021, Buca kommun den 8 september 2021 och anställda i olika kommuner den 20 och 21 januari.