Home Page Events – SINC (Social Inclusion) Project

Saha Çalışma Ziyaretleri – Almanya EN

Saha Çalışma Ziyaretleri – Almanya

SINC Projesi kapsamındaki saha ziyaretleri ile Stuttgard Belediyesi’nin sosyal uyum konusunda STK işbirlikleri ile gerçekleştirdiği çalışmaların incelenmesi, proje başarılarının ve etkisinin gözlemlenmesi; iyi örnek olabilecek projelerin tespit edilmesi ve bu projelerin diğer belediyelere uyarlanması konusunda çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır

Saha Çalışma Ziyaretleri – İsveç EN

Saha Çalışma Ziyaretleri – İsveç

Proje kapsamında İsveç’teki Mölndal ve Trollhattan Belediyelerine saha ziyareti yapılması, yapılan saha çalışma ziyaretleriyle STK iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal uyum projelerinin gözlemlenmesi, bu projelerin kazanımlar, gereken maliyetler ve uygulanabilirlik gibi başlıklarda değerlendirilerek iyi örneklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Saha Çalışma Ziyaretleri – Türkiye EN

Saha Çalışma Ziyaretleri – Türkiye

Proje kapsamında yapılacak Almanya ve İsveç ziyaretlerinden hareketle Avcılar Belediyesi ve Şişli Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle gerçekleştirdiği sosyal uyum projelerine saha ziyareti yapılması planlanmaktadır. Bu ziyaretlerle alanlarında fark yaratan projelerin tespiti, yarattıkları etkinin gözlemlenmesi, maliyetleri ve farklı bölgelerde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SINC Panel EN

SINC Panel

Proje kapsamında düzenlenecek panelle, Türkiye’deki STK’ların AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı kapsamında çalışmalarını yürüten Avrupalı meslektaşlarının çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirdikleri sosyal içerme çalışmaları hakkında farkındalık yaratılması ve kurumların mevcut sosyal içermeye yönelik çalışmalarının etkisinin artırılması amaçlanmaktadır.

SINC Online Panel EN

SINC Online Panel

Düzenlenecek online planelle, projede kapsamında yer alan Türkiye ve Avrupa’daki yerel yönetimlerin, STK iş birlikleri ile hayata geçirdikleri sosyal içerme projelerinin iyi örneklerinin paylaşılması planlanmaktadır.

Proje süresince İsveç, Almanya ve Türkiye’ye 3 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyaretlerinin, Türkiye ve İsveç sivil toplum örgütlerine ve belediyelere, meslektaşlarının sosyal içerme müdahalelerindeki zorluklara nasıl çözüm bulduklarını yerinde görme ve öğrenme şansı vermesi hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma ziyaretlerinin, proje ortakları arasında kurulan diyaloğun geliştirilmesine, sürdürülmesine ve yeni organizasyonel ilişkilerin eklenmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilirliğe de katkı sunması beklenmektedir.