Çok Kültürlü Bölgelerde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi Projesi – SINC (Social Inclusion) Project

Çok Kültürlü Bölgelerde Sivil Katılımın Teşvik Edilmesi Projesi

Yuva Derneği’nin koordine ettiği geçtiğimiz yıl Nisan ayında başlayan “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi- SINC Sosyal Katılım için İş Birliği” projesi tamamlandı. Projeyle yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirilen sosyal içerme faaliyetlerine odaklanarak, Türkiye, Almanya ve İsveç’teki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinde bulunulması amaçlandı. Türkiye’deki STK’ların sosyal içerme müdahaleleri konusunda farkındalığının artırılmasını ve kurumların sosyal içermeye yönelik çalışmalarının geliştirilmesini amaçlayan çalışma 15 ay sürdü. Bu kapsamda yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, panel, çalışma ziyaretleri, çevrimiçi eğitimler ve çalıştaylar yapıldı.