Publikationer – SINC (Social Inclusion) Project

https://sincproject.org/download/4010/

Projekt för att främja social integration i mångkulturella regioner

Projektet “Projekt för att främja social integration i mångkulturella regioner -SINC”, som startade i april förra året, där Yuva Association var en av huvudkoordinatorerna, avslutades. Med projektet syftade det till att utbyta information mellan icke-statliga organisationer i Turkiet, Tyskland och Sverige genom att fokusera på aktiviteter för social integration som genomförs i mångkulturella regioner i samarbete med lokala myndigheter. Studien, som syftade till att öka medvetenheten hos icke-statliga organisationer i Turkiet om insatser för social integration och att förbättra deras ansträngningar för social integration, varade i 15 månader. I detta sammanhang hölls paneler, studiebesök, onlineutbildningar och workshops för lokala myndigheter och icke-statliga organisationer.