Göç Farkındalığı Eğitimi – Eğitmen El Kitabı – SINC (Social Inclusion) Project

Göç Farkındalığı Eğitimi - Eğitmen El Kitabı

Yuva Derneği, sivil alana ve kuruluşların göç ve sosyal içermeye yönelik kapasitelerine katkıda bulunmak amacıyla bir dizi proje geliştirmekte ya da bu projelerin doğrudan uygulayıcısı olmaktadır. Bu kapsamda yürütülen projelerden biri olan “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Güçlendirilmesi” projesi ile temel olarak, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirilen sosyal içerme faaliyetlerine odaklanılarak, Türkiye ve İsveç’teki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinde bulunulması, Türk STK’larının sosyal içerme müdahaleleri konusunda farkındalığının artırılması ve kurumların sosyal içermeye yönelik çalışmalarının etkisinin artması amaçlanmaktadır.