Proje Hakkında – SINC (Social Inclusion) Project
image

Proje Hakkında

Yuva Derneği, sivil alana katkıda bulunmak, kuruluşların göç ve sosyal içermeye yönelik kapasitelerinin artmasına destek olmak amacıyla bir dizi proje geliştirmekte yahut bu projelerin doğrudan uygulayıcısı olmaktadır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi ile temel olarak, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirilen sosyal içerme faaliyetlerine odaklanarak Türkiye ve İsveç’teki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinde bulunulması, Türkiye’deki STK’larının sosyal içerme müdahaleleri konusunda farkındalığının artırılması ve kurumların sosyal içermeye yönelik çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Özeti

Proje süresince İsveç, Almanya ve Türkiye'ye 3 Çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Çalışma ziyaretlerinin, Türkiye ve İsveç sivil toplum örgütlerine ve belediyelere, meslektaşlarının sosyal içerme müdahalelerindeki zorluklara nasıl çözüm bulduklarını yerinde görme ve öğrenme şansı vermesi hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma ziyaretlerinin, proje ortakları arasında kurulan diyaloğun geliştirilmesine, sürdürülmesine ve yeni organizasyonel ilişkilerin eklenmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilirliğe de katkı sunması beklenmektedir. Bu çalışma ziyaretlerinin sonuçları, ortakları bir araya getiren bir çalıştay aracılığıyla tartışılacaktır. Ayrıca, projeden edinilen deneyimleri, kuruluşlar tarafından getirilen öneriler ve geri bildirimler bir sunuş belgesi aracılığı ile katılımcılar ve sivil toplum aktörleri ile paylaşılacaktır. Bu çalışmaya ek olarak, Türkiyeli sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini, bilgilerini paylaşabilmeleri ve ilgili AB müktesebatı (İstanbul) ve sosyal içerme konusundaki deneyimlerini aktarabilmeleri ve artırabilmeleri için bir Panel organize edilecektir. Ayrıca proje kapsamında, uygulayıcı ve partner kuruluş tarafından yürütülmüş/yürütülen 2 sosyal uyum projesi bir komite tarafından değerlendirilecek ve bu projelerin değerlendirmeleri bir rapor aracılığı ile paylaşılacaktır.
image