Partners och Medverkare – SINC (Social Inclusion) Project

Partners

YUVA

Yuva Association utvecklar en serie projekt eller blir en direkt genomförare av dessa projekt för att bidra till det civila området och för att stödja organisationer att öka sin kapacitet för migration och social integration. Ett av projekten som genomfördes i detta sammanhang, ``Promoting Social Participation in Multicultural Regions-SINC Cooperation for Social Participation``-projektet, fokuserade främst på social integrationsaktiviteter som genomförs i mångkulturella regioner i samarbete med lokala myndigheter, bland icke-statliga organisationer i Turkiet Syftet är att utbyta information, öka medvetenheten hos icke-statliga organisationer i Turkiet om insatser för social integration och att förbättra institutionernas insatser för social integration.

Supportgruppsnätverk (SGN)

Support Group Network (SGN) är en icke-statlig organisation som startats av flyktingar och som samarbetar med lokala samhällen. Som en självorganiserad strategisk organisation erbjuder SGN meningsfulla behovsbaserade och empowermentbaserade projekt för bättre deltagande i social integration och integration. Uppmuntrar flyktingar att ta initiativ. ger stöd inom alla områden (social, kulturell, pedagogisk, hälso- och psykologisk vård) och gör opinionsbildning på alla nivåer. Organisationen är demokratisk och oberoende av politiska, nationella och religiösa partier. Organisationen fortsätter sin verksamhet i linje med målen för sin organisation, med beaktande av europeiska och internationella regler.

Medverkare

Şişli Kommun

Şişli kommun är ett av distrikten i centrum av ett kulturarv på tusentals år, som omfattar öst och väst, till och med norr och söder, med dess 25 grannskapsstruktur och en bofast befolkning på 266 793. På grund av sitt centrala läge är det överföringspunkten för kollektivtrafiknätverk och det är hem för en daglig befolkning på cirka 3 miljoner människor, eftersom det ligger på en knytpunkt för kommunal trafiken .
Şişli-distriktet har en demografisk struktur av mångkulturella människor. Medborgare från olika kulturer, trosuppfattningar och livsmetoder som turkar, armenier, bulgarer, greker, romare, judar, assyrier, muslimer och kristna har levt tillsammans i århundraden, vilket tillför mångfald och rikedom till stadskulturen. Şişli kommun, med sin mångkulturella demografiska struktur och sociala kommunförståelse, genomför många sociala projekt med starkt samarbete och samordning med icke-statliga organisationer och andra offentliga institutioner.

Avcılar Kommun

Avcılar bär på rikedomen av tusentals år av historia med de kulturella tillgångar som finns i och runt Bathonea Ancient Settlement, som ligger inom gränserna för dess distrikt. Avcilar kommun, som är värd för många olika kulturer, har strategisk betydelse med sin mångkulturella och multi-identitetsstruktur på grund av sitt läge på migrationsvägen mellan Asien och Europa, med sin strand till Küçükçekmece sjön på ena sidan och Marmarasjön på den andra .
Avcılar kommun fortsätter sina tjänster, som den upprätthåller med principen om en jämlik och rättvis stad för alla, med insatser för att underlätta tillgången för missgynnade grupper i behov till sociala tjänster under pandemiperioden. Kommunens sociala stöd inkluderar tillgodoseende av grundläggande behov av mat och tak över huvudet, förverkligande av Centrum för funktionshindrade liv och kvinnorådgivningscenter och förlängning av stöd genom projekt som Systerfamilj och Stay with Art. Mobila bassänger för icke simkunniga barn och genomskinliga masker för hörselskadade är andra exempel på projekt.

MÖLNDAL KOMMUN, SVERIGE

Mölndals stad är en naturskön kommun, strax söder om Göteborg. Mölndal har cirka 70 000 invånare, och har ett strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna och järnvägar.
Mölndal har en högre andel unga vuxna och en högre andel barn i vissa åldrar, medan andelen äldre är lägre. Kommunen har också en högre andel förvärvsarbetande och lägre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige.
Samarbete med Svenska kyrkan gällande språkkafé och mötesplatser och samverkan med Pingstkyrkan kring praktikplatser och subventionerade anställningar/ jobb.
Och, givetvis, samarbete med Support group network vad gäller migranter i riktning arbetsmarknaden.

TROLLHÄTTAN KOMMUN, SVERIGE

Trollhättans kommun är hemvist för 60 000 människor från 100 olika nationaliteter i norra Göteborg. Cirka 30 % av befolkningen består av utlänningar. Ett exempel på ett av deras sociala projekt är de IT-guider de använder på biblioteken. För att förverkliga både generationsöverskridande och interkulturellt möte utses unga som migrerar till Trollhättan som IT-guider på biblioteket, så att å ena sidan de unga lär sig svenska av invånarna i Trollhättan, å andra sidan de äldre. lära av ungdomarna om informationsteknik. I takt med att IT-guider lär sig svenska ökar deras självförtroende, samtidigt som Trollhättanborna lär sig om olika kulturer och dagens informationsteknik och deras självständighet ökar. Alla gamla Trollhättanbor (100%) rekommenderar IT-guider som vän.