SINC (Social Inclusion) Project

image

Samarbetsprojekt för socialt engagemang

Yuva Association, för att bidra till det civila området,
den utvecklar en serie projekt eller blir en direkt genomförare av dessa projekt för att stödja organisationer att öka sin kapacitet för migration och social integration.

Ett av projekten som genomfördes i detta sammanhang, ”Promoting Social Participation in Multicultural Regions-SINC Cooperation for Social Participation”-projektet, fokuserade främst på social integrationsaktiviteter som syftar till att utbyta information mellan icke-statliga organisationer i Turkiet och Sverige för att öka medvetenheten hos civilsamhällesorganisationer i Turkiet om insatser för social integration och att förbättra institutionernas insatser för social integration.

canvas
canvas
canvas
canvas
ETT LITE STEG ATT SOCIALISERA

Evenemanger

DET SLUTLIGA UTVÄRDERINGSMÖTET

Det slutliga utvärderingsmötet för projektet "Främjande av socialt deltagande i mångkulturella regioner - SINC-samarbete för socialt deltagande" som stöds inom ramen för programmet Civil Society Dialogue VI genomfört av EU:s ordförandeskap i utrikesministeriet med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen hölls online onsdagen den 8 juni 2022.

ARBETA TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

Totalt deltog 62 personer i onlinepanelen, inklusive partners från FIER-projektet, som utvecklats för flyktingar i Europa, från Turkiet och utomlands.

PANEL FÖR GOD PRAXIS FRÅN EUROPA OCH TURKIET

Det tredje studiebesöket inom ramen för SINC Project hölls i Sverige den 30-31 mars och den 1 april 2022.