SINC (Social Inclusion) Project

image

Samarbetsprojekt för socialt engagemang

Yuva Association, för att bidra till det civila området,
den utvecklar en serie projekt eller blir en direkt genomförare av dessa projekt för att stödja organisationer att öka sin kapacitet för migration och social integration.

Ett av projekten som genomfördes i detta sammanhang, ”Promoting Social Participation in Multicultural Regions-SINC Cooperation for Social Participation”-projektet, fokuserade främst på social integrationsaktiviteter som syftar till att utbyta information mellan icke-statliga organisationer i Turkiet och Sverige för att öka medvetenheten hos civilsamhällesorganisationer i Turkiet om insatser för social integration och att förbättra institutionernas insatser för social integration.

canvas
canvas
canvas
canvas
ETT LITE STEG ATT SOCIALISERA

Evenemanger

Studiebesök i Sverige

Det tredje studiebesöket inom ramen för SINC Project hölls i Sverige den 30-31 mars och den 1 april 2022.

Istanbul Studiebesök

Det andra av studiebesöken inom ramen för SINC-projektet hölls i Istanbul den 18–19 januari 2022, med Avcılar och Şişli kommuner som värdar.

Projekt Kick-off Möte (Öppningsmöte)

Öppningsmötet för projektet Collaboration for Social Inclusion (SINC Project) hölls den 30 april 2021.