Ortaklar ve İştirakçiler – SINC (Social Inclusion) Project

Ortaklar

YUVA

Yuva Derneği, sivil alana katkıda bulunmak, kuruluşların göç ve sosyal içermeye yönelik kapasitelerinin artmasına destek olmak amacıyla bir dizi proje geliştirmekte yahut bu projelerin doğrudan uygulayıcısı olmaktadır. Bu kapsamda yürütülen projelerden biri olan “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi- SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi ile de temel olarak, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok kültürlü bölgelerde gerçekleştirilen sosyal içerme faaliyetlerine odaklanarak Türkiye ve İsveç’teki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişinde bulunulması, Türkiye’deki STK’larının sosyal içerme müdahaleleri konusunda farkındalığının artırılması ve kurumların sosyal içermeye yönelik çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SUPPORT GROUP NETWORK

Support Group Network (SGN) mülteciler tarafından başlatılan ve yerel topluluklarla iş birliği yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Kendi kendine organize olmuş stratejik bir kuruluş olan SGN, sosyal içerme ve entagrasyona daha iyi katılımın sağlanması adına ihtiyaç bazlı ve yetkilendirmeye dayalı anlamlı projeler sunar. Mültecilerin inisiyatif almalarını teşvik eder; her alanda (sosyal, kültürel, eğitimsel, sağlık ve psikolojik bakım) desteğini verir her seviyede savunuculuklarını yapar. Organizasyon demokratiktir ve siyasi, ulusal ve dini partilerden bağımsızdır. Kuruluş, organizasyonunun hedefleri doğrultusunda Avrupa ve uluslararası kurallarını göz gönünde bulundurarak çalışmalarını sürdürür.

İştirakçiler

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Şişli Belediyesi 25 mahallelik yapısı ve yerleşik olarak 266.793 nüfusuyla İstanbul’un doğuyu ve batıyı hatta kuzeyi ve güneyi kucaklayan, binlerce yıllık bir kültür mirasının merkezindeki ilçelerindendir. Merkezi konumu nedeniyle toplu taşıma ağlarının aktarım noktası olması ve araçların geçiş güzergâhında yer alması nedeniyle günlük yaklaşık 3 milyon nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.
Şişli ilçesi, çok kültürlü insanlardan oluşan demografik bir dokuya sahiptir. Türk, Ermeni, Bulgar, Rum, Roman, Musevi, Süryani, Müslüman, Hristiyan gibi farklı kültür, inanç ve yaşam pratiklerine sahip vatandaşlar yüzyıllardır bir arada yaşamakta, kent kültürüne çeşitlilik ve zenginlik katmaktadır. Şişli Belediyesi sahip olduğu çok kültürlü demografik yapısı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği güçlü iş birliği ve koordinasyonla birçok sosyal projeyi hayata geçirmektedir.

AVCILAR BELEDİYESİ

Avcılar, ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bathonea Antik Yerleşimi ve çevresinde tespit edilen kültür varlıklarıyla, binlerce yıllık tarihin zenginliğini taşır. Bir tarafında Küçükçekmece Gölü’ne diğer tarafında ise Marmara Deniz’ine olan kıyısıyla Asya ile Avrupa arasındaki göç güzergâhı üzerinde yer alması nedeniyle birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Avcılar Belediyesi çok kültürlü ve çok kimlikli yapısıyla stratejik öneme sahiptir.
Avcılar Belediyesi herkes için eşit ve adil bir kent ilkesiyle sürdürdüğü hizmetlerini pandemi sürecinde de ihtiyaç sahibi dezavantajlı grupların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı çalışmalarla devam ettirmektedir. Belediyenin sosyal destekleri arasında temel gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi’nin hayata geçirilmesi, Kardeş Aile, Sanatla Kal gibi projelerle desteklerin yaygınlaştırılması yer almaktadır. Yüzme bilmeyen çocuklara yönelik kurulan seyyar havuzlar, işitme engellilere yönelik hazırlanan şeffaf maskeler de diğer proje örneklerindendir.

MÖLNDAL BELEDİYESİ, İSVEÇ

Mölndal, Göteborg'un hemen güneyinde bulunan bir belediyedir. Yaklaşık 70.000 nüfusu bulunan Mölndal, ana iletişim yollarına ve demiryollarına yakın stratejik bir konuma sahiptir. Mölndal'da genç nüfus, yaşlılara göre, daha yüksektir. Belediye ayrıca İsveç'teki ortalamaya kıyasla daha yüksek kazançlı istihdam oranına ve daha düşük işsizliğe sahiptir.
Mölndal Belediyesi, dil kafeleri, buluşma noktaları, stajlar ve sübvansiyonlu istihdam/işler konusunda İsveç kilisesiyle işbirliği yapmaktadır. Mölndal Belediyesi, göçmenlerin işgücü piyasasına yönelik desteklenmesi için Support Group Network ile de işbirliği yapmaktadır.

TROLLHATTAN BELEDİYESİ, İSVEÇ

100 farklı milletten, 60.000 kişiye ev sahipliği yapan Trollhättan Belediyesi, Göteborg’un kuzeyinde yer almaktadır. Nüfusunun yaklaşık %30’u yabancılardan oluşmaktadır. Sosyal projelerinden birine örnek olarak kütüphanelerde istihdam ettikleri IT-rehberleri verilebilir. Hem nesiller hem de kültürler arası buluşmayı gerçekleştirebilmek amacıyla, Trollhättan’a göçle gelen gençler, kütüphanede IT-rehberleri olarak görevlendirilmektedir böylece bir yandan gençler Trollhättan’ın sakinlerinden İsveççe öğrenirken diğer yandan yaşlılar da bilgi teknolojilerine ilişkin gençlerden öğrenmektedir. IT-rehberleri, İsveççe öğrendikçe özgüvenleri artarken, Trollhättan sakinleri de farklı kültürler ve günümüz bilgi teknolojileri hakkında bilgi almakta ve bağımsızlıkları artmaktadır. Yaşlı Trollhättan sakinlerin hepsi (%100), IT-rehberlerini arkadaş olarak önermektedir.