Om Projektet – SINC (Social Inclusion) Project
image

Om Projektet

Yuva Association, för att bidra till det civila området,
den utvecklar en serie projekt eller blir en direkt genomförare av dessa projekt för att stödja organisationer att öka sin kapacitet för migration och social integration.
Projektet ”Promoting Social Participation in Multicultural Regions – SINC Cooperation for Social Participation” stöds inom ramen för Civil Society Dialogue VI-programmet som genomförts av Europeiska unionens ordförandeskap för Republiken Turkiets utrikesministerium med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen genomfördes i princip i mångkulturella regioner i samarbete med lokala myndigheter. Genom att fokusera på aktiviteter för social integration syftar det till att utbyta information mellan icke-statliga organisationer i Turkiet och Sverige, att öka medvetenheten hos icke-statliga organisationer i Turkiet om insatser för social integration och att förbättra institutionernas insatser för social integration.

Projektsammanfattningen

Under projektet kommer 3 studiebesök att göras i Sverige, Tyskland och Turkiet. Syftet är att studiebesöken ska ge turkiska och svenska icke-statliga organisationer och kommuner en chans att se och lära sig på plats hur deras kollegor hittar lösningar på svårigheterna med sociala integrationsinsatser. Det förväntas också att studiebesöken kommer att bidra till hållbarhet genom att bidra till att utveckla och upprätthålla den dialog som etableras mellan projektpartnerna och tillföra nya organisatoriska relationer. Resultaten av dessa studiebesök kommer att diskuteras genom en workshop som samlar partners. Dessutom kommer erfarenheterna från projektet, förslag och feedback från organisationerna att delas med deltagarna och civilsamhällets aktörer genom ett presentationsdokument. Utöver denna studie kommer en panel att organiseras så att turkiska icke-statliga organisationer kan dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och överföring och öka sina erfarenheter om det relevanta EU-regelverket (Istanbul) och social integration. Dessutom, inom ramen för projektet, kommer 2 projekt för social sammanhållning som har genomförts/genomförs och verkställs av partnerorganisationerna kommer att utvärderas av en kommitté och utvärderingarna av dessa projekt kommer att delas i en rapport.
image