İstanbul Çalışma Ziyareti – SINC (Social Inclusion) Project

İstanbul Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında yapılan çalışma ziyaretlerinin ikincisi, 18-19 Ocak 2022 tarihlerinde, Avcılar ve Şişli Belediyelerinin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ziyarete, Yuva Derneği temsilcileri ve Support Group Network (SGN) temsilcilerinin yanı sıra İsveç ve Stutgart’tan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. 

İstanbul çalışma ziyaretinin ilk günüde, Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde “Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi” ve “Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi” gezildi. Ziyaretin ikinci gününde ise Şişli Belediyesi ev sahipliğinde “Mahalle Mutfağı”, “Aşevi ve Sosyal Mutfak”, “Boysan’ın Evi” ve “Açık Ev” ziyaret edilerek;  sivil toplumun, yerel yönetimlerle işbirliği içinde farklı hedef kitlelere ilişkin yapabileceği iyi proje örnekleri incelendi. 

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi

İstanbul Çalışma Ziyareti kapsamında ilk ziyaret, 18 Ocak 2022 tarihinde Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi’ne yapıldı. Merkez, bir yandan engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet verirken, diğer yandan engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ücretsiz bir şekilde devam edebilmesi için mekân sağlıyor. Çalışma ziyareti katılımcıları, yerel yönetim ve STK işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezindeki çalışmaları doğrudan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turhan Hançerli’den dinleme fırsatı yakaladı.

Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi

İstanbul Çalışma Ziyaretinin ikinci durağı Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi oldu. Roman kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyet gösteren atölyede, belediyenin kültür sanat eğitmen kadrosu tarafından Romanların geleneksel kültürlerinin pekiştirilmesi için eğitimler veriliyor ve mahallede gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle çevredeki diğer farklı kültürlerin iletişimi ve kültürel etkileşimi sağlanarak sosyal uyum sürecine katkı sunuluyor.

Mahalle Mutfağı

19 Ocak 2022 tarihinde, SGN ve Yuva Derneği temsilcileri, Avcılar Belediyesi temsilcileri ve İsveç ve Stuttgart’tan gelen farklı STK temsilcilerinin katılımıyla Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin ikinci gününün ilk durağı Mahalle Mutfağı oldu. Herkesin, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolaylıkla erişebilmesi için açılan Mahalle Mutfağı, sosyal uyumu, katılımı  ve istihdamı desteklemek amacıyla, dezavantajlı kadınlara yönelik ücretsiz eğitim ve atölyeler gerçekleştiriyor. Proje ile üretim süreçlerinde geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi; yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfağın canlandırılarak sağlıklı ve besleyici sofraların kurulması; kentlilik, komşuluk ve dayanışma bilincini harekete geçirerek bir taban örgütlenmenin yaratılması; mahallelerde kadın öncelikli istihdam yaratılmasıyla birlikte yerelde işsizliğin ve kent yoksulluğunun azaltılması hedefleniyor. 

Aşevi ve Sosyal Mutfak (Social Kitchen)

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalışma ziyaretinin ikinci durağı; Şişli Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliğinde hayata geçirilen Aşevi ve Sosyal Mutfak. Proje; Şişli’de ihtiyaç sahiplerine güvenilir ve temiz sıcak yemek temini, aşçılık alanında eğitim verilmesi ve istihdama hazırlık sağlanmasını amaçlıyor. Sosyal inceleme sonrasında yemeğini yapamadığı tespit edilen yaşlı, engelli, doğal afetten zarar görmüş, kriz yaşayan ailelerin yemek ihtiyacını karşılayan Aşevi ve Sosyal Mutfak, her gün ortalama 2000 kişiye iki öğün yemek ulaştırıyor. 

Boysan’ın Evi (Boysan’s House)

İstanbul Çalışma Ziyareti kapsamında, 19 Ocak 2022 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde ziyaret edilen üçüncü proje; “Boysan’ın Evi”. Şişli Kent Konseyi LGBTİ’lerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Boysan Yakar’ın vefatının ardından anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ev, LGBTİQ+ dayanışması için alternatif bir mekân olarak 2016 Haziran’dan beri faaliyetlerine devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim, konferans, film gösterimi, söyleşi, sergi, atölye vb. çalışmalarına ortam sağlayan Boysan’ın Evi, farklı alanlarda temsiliyeti ve görünürlüğü arttırmak için çalışmalar yapıyor. 

Açık Ev (Open House)

İstanbul Çalışma Ziyaretinin son durağı Şişli Belediyesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesi (RESLOG-Türkiye)” sonucunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Göç Birimi bünyesinde hayata geçirilen “Açık Ev” oldu. Şişli İlçesinde yaşayan göçmenlerin ve Türkiyelilerin bir arada olabilecekleri bir alan sağlayan Açık Ev’de, SGN ve Yuva Derneği temsilcileri, İsveç ve Stuttgart’tan gelen STK temsilcileri özellikle göç alanında çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.