Etkinlikler – SINC (Social Inclusion) Project

Final Değerlendirme Toplantısı

Final Değerlendirme Toplantısı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesinin Final Değerlendirme Toplantısı 8 Haziran 2022 Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, YUVA Derneği’nden SINC Projesi Koordinatörü, SINC Projesi Sorumlusu, SINC Projesi İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, proje ortağı Support Group Network temsilcileri, Türkiye’den proje iştirakçisi Avcılar ve Şişli Belediyesi temsilcileri ve İsveç’ten proje iştirakçileri Trollhattan ve Mölndal Belesiyesi temsilcileri katıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ilk oturumunda, Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve SINC Projesi Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından farklı açılardan SINC Projesi değerlendirildi. Katılımcıların geribildirimleriyle, SINC Projesinin kişisel ve kurumsal olarak etkisi, sosyal katılıma ilişkin yapılan çalışmalara katkısı ve geliştirilebilecek yönleri masaya yatırıldı. Katılımcıların geribildirimleri ve ölçme değerlendirme sonuçları SINC Projesinin;

  • Katılımcıların vizyonlarını genişleterek yeni perspektifler kazanmalarına;
  • Sosyal katılıma yönelik projelerde yerel yönetim-STK işbirliğinin öneminin daha iyi anlaşılmasına;
  • Sosyal katılıma ilişkin AB müktesebatının daha iyi anlaşılmasına;
  • Yerel yönetimlerle, Sivil Toplum Kuruluşları arasında diyaloğun güçlenmesine ve ağların kurulmasına;
  • Proje ortağı kurumların sosyal katılıma ve proje yönetmeye ilişkin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Final Değerlendirme Toplantısının ikinci bölümü ise gelecek planlarına ayrıldı ve katılımcılar, projenin tamamlanmasının ardından hangi alanlarda, nasıl iş birliğinin sürdürülebileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantının sonunda Yuva Derneği ve Support Group Network arasında Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı. Toplantı, tüm ortak ve iştirakçilerin birbirlerine teşekkür etmesiyle tamamlandı.

Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği Paneli

Online Panel: Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi  kapsamında 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü “Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği –Working Together For A Better Future” Paneli gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan panele, yurt içi ve yurt dışından, aralarında Avrupa’daki mülteciler için geliştiren FIER projesinden ortakların da olduğu toplam 62 kişi katıldı.

Panel, Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Yılmaz Erdem Vardar’ın ardından söz alan, Support Group Network (SGN) SINC Projesi Sorumlusu Ziyad Tarek, SGN’nin, göçmenlerin sosyal katılımına dair İsveç’te gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İlk oturumun son konuşmacısı SINC Projesi iştirakçilerinden Mölndal Belediyesi İş Piyasası Merkezi Yöneticisi Anders Nordberg Markhede ise Trolhattan ve Mölndal Belediyelerinin, dezavantajlı grupların topluma ve iş piyasasına katılımının kolaylaştırılmasına için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin İş Birliği Paneli”nin ikinci oturumunda Stuttgart Belediyesi Katılım Bölümü Komisyon Üyesi Ayşe Özbabacan, sosyal katılıma ilişkin Stuttgart Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Ayşe Özbabacan’ın ardından sözü alan Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar ise, konuşmasında, Türkiye’den yerel yönetim-sivil toplum örgütü işbirliğine ilişkin iyi uygulama örneklerine yer verdi. Panel, katılımcıların sorularının cevaplanması ve geribildirimlerinin alınmasıyla tamamlandı.

Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli

Sosyal Katılımda Sivil Toplum Yerel Yönetim İş Birliği: Avrupa ve Türkiye'den İyi Örnekler Paneli

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi kapsamında 26 Nisan Salı günü Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli gerçekleştirildi. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi yapılan panele aralarında 29 farklı sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin de olduğu toplam 119 kişi katıldı.

“Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Sosyal İçerme ve Verimli İş Birliği Modelleri”nin ele alındığı panelin ilk oturumu, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığından Dr. Begüm Şeren Güler’in konuşmasıyla başladı. Dr. Begüm Şeren Güler, Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri çerçevesinde 19 Numaralı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı ve  bu kapsamda Avrupa Birliğine üye olmak isteyen aday ülkelerin hakları ve bu haklara ilişkin olarak ortaya konulan asgari standartlar hakkında değerli bilgiler paylaştı. İlk oturumun ikinci konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çelik ise SINC Projesi kapsamında hazırlanan sunum belgesi ve gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri sırasında sosyal katılıma ilişkin görülen iyi uygulama örneklerine dair bir sunum yaptı.

Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Panelinin ikinci oturumu “Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Perspektifinden Deneyim Paylaşımı”na ayrıldı. İkinci oturumun ilk bölümünde Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar, hem SINC projesi kapsamında YUVA Derneğinin gerçekleştirdiği Göç Farkındalığı Eğitimlerini hem de Stuttgart Çalışma Ziyaretinde sosyal katılıma ilişkin görülen iyi örnekleri anlattı. İkinci oturumun ikinci konuşmacısı Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Öznur Sarıahmetoğlu ise Şişli Belediyesi’nin Komşu Dayanışma Gıda ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle yürüttüğü Mahalle Mutfağı (Neighborhood Kitchen) Projesine ilişkin bilgi verdi. İkinci oturumun son konuşmacısı Avcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Anıl Karahan ise Avcılar Belediyesinin hayata geçirdiği Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi hakkında bir sunum yaptı. Merkez, bir yandan engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet verirken, diğer yandan engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ücretsiz bir şekilde devam edebilmesi için mekân da sağlıyor. Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli, katılımcıların sorularına ayrılan bölümün ardından tamamlandı.

İsveç Çalışma Ziyareti

İsveç Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında yapılan çalışma ziyaretlerinin üçüncüsü, 30-31 Mart ve 01 Nisan 2022 tarihlerinde, İsveç’e gerçekleştirildi. Ziyarete, Yuva Derneği ve Support Group Network (SGN) temsilcilerinin yanı sıra İsveç’ten Mölndal and Trollhattan Belediyelerinin ve İstanbul’dan Şişli ve Avcılar Belediyelerinin temsilcileri katıldı. 

Çalışma ziyareti; Türkiye’den katılan STK’lara ve belediye temsilcilerine, İsveç’teki meslektaşlarının, göç gibi sosyal katılım ile ilgili zorluklara nasıl çözüm ürettiklerini yerinde gözlemleyerek öğrenme şansı vermeyi ve sosyal katılım ile ilgili bilgilerini arttırmayı amaçlıyordu. Ziyaretin katılımcıları, hem farklı hedef gruplarla çalışan Support Group Network personeli ve Trollhattan ve Mölndal Belediyelerinin temsilcileri ile tanışma hem de onlardan istihdam, sosyal güvenlik, eğitim ve sosyal uyumu geliştirici projeleri hakkında bilgi alma fırsatı elde ettiler. 

Trollhattan, Göteburg ve Mölndal’a ziyaretleri kapsayan İsveç Çalışma Ziyareti sırasında incelenen projelere aşağıda yer verilmiştir. 

Trollhattan Belediyesi Ziyareti

İsveç çalışma Ziyareti’nin ilk günü Trollhattan Belediyesi’nde Sürdürülebilirlik Stratejisti olan Katarina Nyman’ın belediyenin projeleri ile ilgili bir sunumu ile başladı. Sunumdan sonra, çalışma ziyareti takımı Support Group Network’ün Trollhattan’daki ofisini ziyaret etti.

Innovatum Bilim Merkezi

İsveç Çalışma Ziyareti’nin en ilham verici duraklarından biri Innovatum Bilim Merkezi idi. Kısmen Trollhattan Belediyesi tarafından finanse edilen merkez, etkileşimli istasyonlar, yaratıcı oyun alanları ve etkileyici deneylerle dolu 4400 metre karelik bir alana sahip. Çocuklar ve gençler arasında bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak amacıyla çeşitli belediyelerle işbirliği anlaşmaları olan Innovatum Bilim Merkezi, okul öncesinden liseye kadar farklı yaş gruplarına yönelik deşiğik eğitim paketleri sunuyor. Bilim Merkezi ziyareti, hem farklı belediyelerin ortak bir amaç için nasıl işbirliği yapabildiğini, hem de farklı kültürlerden gelen çocukların ayrımcılığın önünün alınması için nasıl birlikte öğrenip oynayabildiklerini göstermesi açılarından çok güzel bir örnek oldu. 

Kronan Kültür Evi

İsveç Çalışma Ziyareti’nin ilk gününün üçüncü durağı, içinde bir kütüphane, bir buluşma noktası ve kafe barındıran Kronan Kültür Evi idi. Evde ayrıca, okul öncesinden üçüncü sınıfa kadar olan çocuklar için Kronan İlkokulu ve aileleri işsiz olan çocuklar için okul sonrası etkinlikler de yapılmakta.  Kronan Kültür Merkezi müzik performansları, dersler, çocuklar için tiyatro gösterileri, yazar ziyaretleri, sergiler vb. birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Kronan Kafesi, Support Group Network (SGN) tarafından işletildiği için, Merkez aynı zamanda, belediye ile bir STK arasındaki işbirliğinin de güzel bir örneğidir. Kronan Kültür Evi ve SGN düzenli olarak, birlikte önerebilecekleri farklı etkinlikler ile ilgili işbirliği toplantıları yapmaktadırlar.

Vänersborg SGN Kültürlerarası Merkez

Kronan Kültür Evi ve Kafesi’nden sonra, çalışma ziyareti takımı bir sonraki duraklarına, Vänersborg ‘daki SGN Kültürlerarası Merkez’e geçti. Merkez, ayrımcılık ve ayrışmayı engellemek, farklı yaşlardan ve geçmişlerden gelen katılımcılar arasındaki sınırları kültür, sanat, ve toplumsal diyalog yoluyla ortadan kaldırmak ve kültürlerarası diyaloğu artırarak toplumdaki çoğulculuğu en iyi şekilde geliştirmek için kurulmuştur. İsveç toplumu, özellikle son yıllarda,  sığınma talep eden çok sayıda insan ve göçlerle farklı milliyetler, kültürler, zihniyetler ve düşüncelerle genişlemiştir. Vänersborg SGN Kültürlerarası Merkezi’nin etkinlikleri yoluyla, katılımcılar, İsveç dilinin pratiğini yapma, toplumla ilgili bilgiler kazanma, ağ oluşturma, sosyal olarak aktif olma, kapasitelerini geliştirme ve bazı durumlarda iş piyasalarına açılma olanakları bulabilmektedirler.

YesBox Evi

İsveç Çalışma Ziyaretinin ikinci günü Göteborg’da kurulan Yesbox Eviydi. Göteborg’un girişimcilik, inovasyon ve start-up yatırımlarından biri olan YesBox Evi, geleceğin girişimcilerinin, sürdürülebilir işletmelerinin ve topluluklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amavıyla kurulmuş bir merkez. YesBox hem bağımsız girişimlere hem de STK’lara projelerini gerçekleştirmeleri için ücretsiz olarak teknik imkanlar, ofisler ve toplantı odaları sağlamaktadır. 

Studiefrämjandet (Çalışma Promosyon) Sunumu

Studiefrämjandet, halk eğitimi etkinlikleri yürüten ve İsveç çapında binlerce kişiye destek veren tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Studiefrämjandet insanlara, geleceklerini şekillendirebilmeleri için gereken bilgi ve gücü sağlamayı amaçlamaktadır. Studiefrämjandet destekleri devlet ve belediyelerin kamu eğitimi için ayırdığı fonlardan sağlanmaktadır. Studiefrämjandet, tüm etkinliklerinde, çeşitliliği destekler, yabancılaşma ve ırkçılığı engellemeye çalışır. Herkesin Studiefrämjandet’te içtenlikle karşılandığını hissetmesini hedefler. Devlet, yerel yönetimler ve STK’lar ile iş birliği yaparak, dezavantajlı kişilerin eğitim yoluyla kendi ayakları üzerinde durmaları için güçlendirilmelerine dair ilham verici bir örnektir.

Pentecostal Kilisesi İkinci El Mağazası

İsveç Çalışma Ziyaretinin üçüncü günü Pentecostal Kilisesi İkinci El Mağazısını gezerek başladı. Pentecostal Kilisesi, İsveç’te ondokuzuncu yüzyıldaki popüler hareketlerin parçası olan serbest bir kilisedir. Ziyaret boyunca Mağaza yöneticisi Daniel Lundin ve süpervizör Frida Netsner, çalışma grubu katılımcılarını, gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgilendirdi. Mağazada rehber eşliğinde bir de tur yapıldı.

Mötesplats Åby (Åby Buluşma Noktası)

İsveç Çalışma Ziyaretinin son durağı Mötesplats Åby (Åby Buluşma Noktası) idi. Åby yerleşim bölgesinde bulunan Mötesplats Åby o bölgedeki gençlere, yaşlılara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikleri içeren sosyal bir merkezdir. Mölndal Belediyesi’nden Proje Lideri Michael Holmström Johansson ve SGN çalışanı Nigar İbrahim, Mölndal Belediyesi ve SGN arasında, yeni gelmiş göçmenlerin İsveç işgücü piyasasındaki şanslarını güçlendirmeyi hedefleyen işbirlikleri hakkında bilgi verdiler. Michael Holmström Johansson, göçmenlerin İsveççe öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Dil Kafesi’ndeki çalışmalarla ilgili de bir sunum yaptı. Mölndal Belediyesi Sosyal Saha Çalışması Elemanı Pontus de Salareff Månsson ise yeni gelen göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonu amacıyla yereldeki STK’larla gerçekleştirdikleri çalışmalar bilgi verdi.

İstanbul Çalışma Ziyareti

İstanbul Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında yapılan çalışma ziyaretlerinin ikincisi, 18-19 Ocak 2022 tarihlerinde, Avcılar ve Şişli Belediyelerinin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ziyarete, Yuva Derneği temsilcileri ve Support Group Network (SGN) temsilcilerinin yanı sıra İsveç ve Stutgart’tan çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. 

İstanbul çalışma ziyaretinin ilk günüde, Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde “Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi” ve “Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi” gezildi. Ziyaretin ikinci gününde ise Şişli Belediyesi ev sahipliğinde “Mahalle Mutfağı”, “Aşevi ve Sosyal Mutfak”, “Boysan’ın Evi” ve “Açık Ev” ziyaret edilerek;  sivil toplumun, yerel yönetimlerle işbirliği içinde farklı hedef kitlelere ilişkin yapabileceği iyi proje örnekleri incelendi. 

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi

İstanbul Çalışma Ziyareti kapsamında ilk ziyaret, 18 Ocak 2022 tarihinde Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi’ne yapıldı. Merkez, bir yandan engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet verirken, diğer yandan engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ücretsiz bir şekilde devam edebilmesi için mekân sağlıyor. Çalışma ziyareti katılımcıları, yerel yönetim ve STK işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezindeki çalışmaları doğrudan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turhan Hançerli’den dinleme fırsatı yakaladı.

Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi

İstanbul Çalışma Ziyaretinin ikinci durağı Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi oldu. Roman kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyet gösteren atölyede, belediyenin kültür sanat eğitmen kadrosu tarafından Romanların geleneksel kültürlerinin pekiştirilmesi için eğitimler veriliyor ve mahallede gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle çevredeki diğer farklı kültürlerin iletişimi ve kültürel etkileşimi sağlanarak sosyal uyum sürecine katkı sunuluyor.

Mahalle Mutfağı

19 Ocak 2022 tarihinde, SGN ve Yuva Derneği temsilcileri, Avcılar Belediyesi temsilcileri ve İsveç ve Stuttgart’tan gelen farklı STK temsilcilerinin katılımıyla Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin ikinci gününün ilk durağı Mahalle Mutfağı oldu. Herkesin, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolaylıkla erişebilmesi için açılan Mahalle Mutfağı, sosyal uyumu, katılımı  ve istihdamı desteklemek amacıyla, dezavantajlı kadınlara yönelik ücretsiz eğitim ve atölyeler gerçekleştiriyor. Proje ile üretim süreçlerinde geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi; yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfağın canlandırılarak sağlıklı ve besleyici sofraların kurulması; kentlilik, komşuluk ve dayanışma bilincini harekete geçirerek bir taban örgütlenmenin yaratılması; mahallelerde kadın öncelikli istihdam yaratılmasıyla birlikte yerelde işsizliğin ve kent yoksulluğunun azaltılması hedefleniyor. 

Aşevi ve Sosyal Mutfak (Social Kitchen)

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalışma ziyaretinin ikinci durağı; Şişli Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliğinde hayata geçirilen Aşevi ve Sosyal Mutfak. Proje; Şişli’de ihtiyaç sahiplerine güvenilir ve temiz sıcak yemek temini, aşçılık alanında eğitim verilmesi ve istihdama hazırlık sağlanmasını amaçlıyor. Sosyal inceleme sonrasında yemeğini yapamadığı tespit edilen yaşlı, engelli, doğal afetten zarar görmüş, kriz yaşayan ailelerin yemek ihtiyacını karşılayan Aşevi ve Sosyal Mutfak, her gün ortalama 2000 kişiye iki öğün yemek ulaştırıyor. 

Boysan’ın Evi (Boysan’s House)

İstanbul Çalışma Ziyareti kapsamında, 19 Ocak 2022 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde ziyaret edilen üçüncü proje; “Boysan’ın Evi”. Şişli Kent Konseyi LGBTİ’lerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Boysan Yakar’ın vefatının ardından anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ev, LGBTİQ+ dayanışması için alternatif bir mekân olarak 2016 Haziran’dan beri faaliyetlerine devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim, konferans, film gösterimi, söyleşi, sergi, atölye vb. çalışmalarına ortam sağlayan Boysan’ın Evi, farklı alanlarda temsiliyeti ve görünürlüğü arttırmak için çalışmalar yapıyor. 

Açık Ev (Open House)

İstanbul Çalışma Ziyaretinin son durağı Şişli Belediyesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesi (RESLOG-Türkiye)” sonucunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Göç Birimi bünyesinde hayata geçirilen “Açık Ev” oldu. Şişli İlçesinde yaşayan göçmenlerin ve Türkiyelilerin bir arada olabilecekleri bir alan sağlayan Açık Ev’de, SGN ve Yuva Derneği temsilcileri, İsveç ve Stuttgart’tan gelen STK temsilcileri özellikle göç alanında çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı

Sosyal Katılım için İş Birliği Projesi’nin açılış toplantısı 30 Nisan 2021’de gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Diyaloğu, Yuva Derneği, Support Group Network, Avcılar Belediyesi, Hatay Belediyesi ile İsveç’ten Tröllhattan ve Mölndal Belediyesi’nin temsilcileri bir araya geldi. Açılış toplantısında Haziran 2022’ye kadar devam edecek projenin hedefleri üzerinden geçildi, hedeflere ulaşmada atılacak adımlar planlandı.

Göç Farkındalığı Eğitimleri

Göç Farkındalığı Eğitimleri

SINC Projesi kapsamında Yuva Derneği tarafından geliştirilen Göç Farkındalığı Eğitimleri göç hakkındaki temel kavramlar üzerinde düşündürmek, yasal mevzuat, Türkiye’de mültecilerin durumu, mevcut hak ve hizmetler ile sosyal uyum konularında bilgi edindirmeyi amaçlıyor. Belediyeler tarafından çalışanları için talep edilen bu eğitimlerin ilki açık çağrı ile 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sonraki eğitimler ise 24 Ağustos 2021 tarihinde Edremit Belediyesi, 8 Eylül 2021 tarihinde ise Buca Belediyesi çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Stuttgart Çalışma Ziyareti

Stuttgart Çalışma Ziyareti

Stuttgart Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında, sosyal uyum alanında Belediye ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirilen proje örneklerini yerinde görmek ve iyi uygulama örneklerini farklı coğrafyalara taşıyabilmek adına çalışma ziyaretleri planlandı.

İlk çalışma ziyareti 8-10 Kasım 2021 tarihlerinde Stuttgart’a düzenlendi. Stuttgart Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona İsveç’ten Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyeleri, Support Group Network (SGN) temsilcileri ile Yuva Derneği temsilcileri katıldı.

Stuttgart çalışma ziyaretinde Ausbildunscampus, Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi, Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi, Welcome Center, Hospitalverein at Hospitalhof  projeleri ziyaret edilerek; sivil toplum ve yerel yönetim iş birliği ile nasıl projeler hayata geçirilebileceğine dair atölye çalışması gerçekleştirildi. 

Stuttgart Ausbildunscampus Ziyareti (Vocational Training Campus) 

Stuttgart çalışma ziyareti kapsamında 8 Kasım 2021’de Ausbildunscampus ziyaret edildi. Stuttgart Belediyesi ev sahipliğindeki ziyaret İsveç Mölndal Belediyesi, SGN ve Yuva Derneği temsilcilerinin katılımıyla  gerçekleştirildi. Ziyarette mültecilerin istihdamına yönelik geliştirilen projenin detayları aktarıldı. Mültecilerin öncelikle temel eğitim, kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerini nasıl tamamlayacakları konularında mentorluk desteği sağlanan proje ile özel sektörde istihdam olanağı da yaratılıyor. Kamu, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliği ile gerçekleştirilen proje, ortaya koyduğu model ile herhangi bir coğrafyada mültecilerin çalışma hayatına katılımları için iyi bir örnek temsil ediyor.

Stuttgart Sivil Toplum ve Yerel Yönetim İş Birliği Atölye Çalışması

8 Kasım 2021’de Stuttgart Çalışma Ziyareti kapsamında kamu ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal uyum projelerine dair bir atölye çalışması gerçekleşti. Atölye çalışmasında Stuttgart Belediyesi iş birliğiyle proje geliştiren sivil toplum kuruluşlarının  örnek projeleri hakkında bilgi alındı. Atölye çalışmasına katılan SGN ve Yuva Derneği temsilcileri ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyesi temsilcileri Alman-Türk Forumu, ifa Akademi, Welthaus, Black Lives Vakfı, Golbal Issues temcilcilerinin proje deneyimlerini dinleme şansı buldular.

Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi Ziyareti 

SINC Projesi’nin Stuttgart’taki çalışma ziyaretinde Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi ziyaret edildi. 9 Kasım 2021’de gerçekleştirilen ziyarette Stuttgart Belediyesi’nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ile sosyal uyum projelerine yaklaşımı, projeleri ele alış şekilleri, sivil toplum iş birliği modelleri hakkında bilgiler edinildi. Stuttgart Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SGN, Yuva Derneği, İsveç’ten Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyesi katıldı.

Stuttgart Welcome Center Ziyareti

SINC Projesi kapsamında 9 Kasım 2021’de yapılan Stuttgart çalışma ziyaretinde Welcome Center çalışmaları da gözlemlendi. Ziyarete Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyesi katıldı. Stuttgart’a gelen yabancıların şehrin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları, Almanya’daki bürokratik işleyişi anlamaları ve süreçlerini yürütebilmeleri, ailelerini doğru yönlendirebilecekleri şekilde eğitim sistemini öğrenmelerine destek olacak çalışmaların detayları aktarıldı. Welcome Center yetkilileri tarafından aktarılan detaylarla şehre adaptasyonun nasıl kolaylaştırılabileceği gözlemlendi.

Stuttgart Belediyesi Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi Ziyareti

9 Kasım 2021’de Stuttgart Belediyesi’ne yapılan çalışma ziyaretinde Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi ziyaret edilerek LGBTQ+ bireylere yönelik verilen destek hizmetlerinin bilgisi alındı. Toplumda LGBTQ+ bireylerin hakları konusunda farkındalık yaratılması, kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile çok kültürlü bir toplum yaratılması amacıyla yapılan hizmetler Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyelerine aktarıldı. 

Stuttgart Hospitalverein at Hospitalhof  Ziyareti 

Hospitalhof ziyareti 9 Kasım 2021’de Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ziyaretle II. Dünya savaşında yıkıma uğrayan kilisenin Stuttgart Belediyesi ve destekçi kurumlarla restore edilerek sivil toplum hizmetine sunulmasının etkili bir örneği görüldü. Sivil kuruluşlarına çalışmalarını gerçekleştirmek ve toplantı yapmalarına olanak sağlayan merkezde bir çok alanda eğitimler verilerek toplumsal fayda yaratılması için uygun ortam yaratılıyor. 

Göç Farkındalığı Eğitimleri (20-21 Ocak 2022)

Göç Farkındalığı Eğitimleri (20-21 Ocak 2022)

Yuva Derneği olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sosyal Katılım İçin İş Birliği projemiz kapsamında Göç Farkındalığı Eğitimleri düzenliyoruz.

Programın Amacı
Göç hakkındaki temel kavramları ve yasal mevzuatı öğrenmek, Türkiye’de mültecilerin durumu, mevcut hak ve hizmetler ve sosyal uyum konularında bilgi edinmek amacıyla düzenlenen eğitimler iyi örnek sunumlarını da içermektedir. Doğrudan mültecilerle çalışan veya bu konuda bilgi edinmek isteyen kişilere ve yerel yönetim temsilcilerine açıktır.Hedef Kitle:
18 yaş üzerinde bulunan belediye çalışanları veya belediye gönüllüleri.

Eğitim süresi:
20 Ocak Perşembe, 10:00 – 13:30
21 Ocak Cuma 10.00-13.30
Çevrimiçi olarak gerçekleşecek eğitimlere katılım için iki günden birini seçebilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Başvuru formunu doldurmak için son tarih 16 Ocak Pazar günüdür.