Stuttgart Çalışma Ziyareti – SINC (Social Inclusion) Project

Stuttgart Çalışma Ziyareti

Stuttgart Çalışma Ziyareti

SINC Projesi kapsamında, sosyal uyum alanında Belediye ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirilen proje örneklerini yerinde görmek ve iyi uygulama örneklerini farklı coğrafyalara taşıyabilmek adına çalışma ziyaretleri planlandı.

İlk çalışma ziyareti 8-10 Kasım 2021 tarihlerinde Stuttgart’a düzenlendi. Stuttgart Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona İsveç’ten Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyeleri, Support Group Network (SGN) temsilcileri ile Yuva Derneği temsilcileri katıldı.

Stuttgart çalışma ziyaretinde Ausbildunscampus, Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi, Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi, Welcome Center, Hospitalverein at Hospitalhof  projeleri ziyaret edilerek; sivil toplum ve yerel yönetim iş birliği ile nasıl projeler hayata geçirilebileceğine dair atölye çalışması gerçekleştirildi. 

Stuttgart Ausbildunscampus Ziyareti (Vocational Training Campus) 

Stuttgart çalışma ziyareti kapsamında 8 Kasım 2021’de Ausbildunscampus ziyaret edildi. Stuttgart Belediyesi ev sahipliğindeki ziyaret İsveç Mölndal Belediyesi, SGN ve Yuva Derneği temsilcilerinin katılımıyla  gerçekleştirildi. Ziyarette mültecilerin istihdamına yönelik geliştirilen projenin detayları aktarıldı. Mültecilerin öncelikle temel eğitim, kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerini nasıl tamamlayacakları konularında mentorluk desteği sağlanan proje ile özel sektörde istihdam olanağı da yaratılıyor. Kamu, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliği ile gerçekleştirilen proje, ortaya koyduğu model ile herhangi bir coğrafyada mültecilerin çalışma hayatına katılımları için iyi bir örnek temsil ediyor.

Stuttgart Sivil Toplum ve Yerel Yönetim İş Birliği Atölye Çalışması

8 Kasım 2021’de Stuttgart Çalışma Ziyareti kapsamında kamu ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal uyum projelerine dair bir atölye çalışması gerçekleşti. Atölye çalışmasında Stuttgart Belediyesi iş birliğiyle proje geliştiren sivil toplum kuruluşlarının  örnek projeleri hakkında bilgi alındı. Atölye çalışmasına katılan SGN ve Yuva Derneği temsilcileri ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyesi temsilcileri Alman-Türk Forumu, ifa Akademi, Welthaus, Black Lives Vakfı, Golbal Issues temcilcilerinin proje deneyimlerini dinleme şansı buldular.

Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi Ziyareti 

SINC Projesi’nin Stuttgart’taki çalışma ziyaretinde Stuttgart Belediyesi Entegrasyon Birimi ziyaret edildi. 9 Kasım 2021’de gerçekleştirilen ziyarette Stuttgart Belediyesi’nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ile sosyal uyum projelerine yaklaşımı, projeleri ele alış şekilleri, sivil toplum iş birliği modelleri hakkında bilgiler edinildi. Stuttgart Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SGN, Yuva Derneği, İsveç’ten Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Şişli ve Avcılar Belediyesi katıldı.

Stuttgart Welcome Center Ziyareti

SINC Projesi kapsamında 9 Kasım 2021’de yapılan Stuttgart çalışma ziyaretinde Welcome Center çalışmaları da gözlemlendi. Ziyarete Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyesi katıldı. Stuttgart’a gelen yabancıların şehrin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları, Almanya’daki bürokratik işleyişi anlamaları ve süreçlerini yürütebilmeleri, ailelerini doğru yönlendirebilecekleri şekilde eğitim sistemini öğrenmelerine destek olacak çalışmaların detayları aktarıldı. Welcome Center yetkilileri tarafından aktarılan detaylarla şehre adaptasyonun nasıl kolaylaştırılabileceği gözlemlendi.

Stuttgart Belediyesi Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi Ziyareti

9 Kasım 2021’de Stuttgart Belediyesi’ne yapılan çalışma ziyaretinde Çeşitlilik ve Eşitlik Birimi ziyaret edilerek LGBTQ+ bireylere yönelik verilen destek hizmetlerinin bilgisi alındı. Toplumda LGBTQ+ bireylerin hakları konusunda farkındalık yaratılması, kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile çok kültürlü bir toplum yaratılması amacıyla yapılan hizmetler Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyelerine aktarıldı. 

Stuttgart Hospitalverein at Hospitalhof  Ziyareti 

Hospitalhof ziyareti 9 Kasım 2021’de Yuva Derneği ve SGN ekibi ile İsveç Mölndal Belediyesi, Türkiye’den Avcılar ve Şişli Belediyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ziyaretle II. Dünya savaşında yıkıma uğrayan kilisenin Stuttgart Belediyesi ve destekçi kurumlarla restore edilerek sivil toplum hizmetine sunulmasının etkili bir örneği görüldü. Sivil kuruluşlarına çalışmalarını gerçekleştirmek ve toplantı yapmalarına olanak sağlayan merkezde bir çok alanda eğitimler verilerek toplumsal fayda yaratılması için uygun ortam yaratılıyor.