Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli – SINC (Social Inclusion) Project

Sosyal Katılımda Sivil Toplum Yerel Yönetim İş Birliği: Avrupa ve Türkiye'den İyi Örnekler Paneli

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu VI Programı kapsamında desteklenen “Çok Kültürlü Bölgelerde Sosyal Katılımın Teşvik Edilmesi -SINC Sosyal Katılım İçin İş Birliği” projesi kapsamında 26 Nisan Salı günü Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli gerçekleştirildi. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi yapılan panele aralarında 29 farklı sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin de olduğu toplam 119 kişi katıldı.

“Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Sosyal İçerme ve Verimli İş Birliği Modelleri”nin ele alındığı panelin ilk oturumu, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığından Dr. Begüm Şeren Güler’in konuşmasıyla başladı. Dr. Begüm Şeren Güler, Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri çerçevesinde 19 Numaralı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı ve  bu kapsamda Avrupa Birliğine üye olmak isteyen aday ülkelerin hakları ve bu haklara ilişkin olarak ortaya konulan asgari standartlar hakkında değerli bilgiler paylaştı. İlk oturumun ikinci konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çelik ise SINC Projesi kapsamında hazırlanan sunum belgesi ve gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri sırasında sosyal katılıma ilişkin görülen iyi uygulama örneklerine dair bir sunum yaptı.

Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Panelinin ikinci oturumu “Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Perspektifinden Deneyim Paylaşımı”na ayrıldı. İkinci oturumun ilk bölümünde Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Katılım İçin İş Birliği Proje Koordinatörü Yılmaz Erdem Vardar, hem SINC projesi kapsamında YUVA Derneğinin gerçekleştirdiği Göç Farkındalığı Eğitimlerini hem de Stuttgart Çalışma Ziyaretinde sosyal katılıma ilişkin görülen iyi örnekleri anlattı. İkinci oturumun ikinci konuşmacısı Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Öznur Sarıahmetoğlu ise Şişli Belediyesi’nin Komşu Dayanışma Gıda ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle yürüttüğü Mahalle Mutfağı (Neighborhood Kitchen) Projesine ilişkin bilgi verdi. İkinci oturumun son konuşmacısı Avcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Anıl Karahan ise Avcılar Belediyesinin hayata geçirdiği Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi hakkında bir sunum yaptı. Merkez, bir yandan engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet verirken, diğer yandan engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ücretsiz bir şekilde devam edebilmesi için mekân da sağlıyor. Sosyal Katılımda Sivil Toplum- Yerel Yönetim İşbirliği: Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler Paneli, katılımcıların sorularına ayrılan bölümün ardından tamamlandı.